Głównym zadaniem lekarza sądowego jest wystawianie zaświadczeń potwierdzających niezdolność bądź zdolność do stawienie się na wezwanie uprawnionego organu. Może to być sąd lub inny organ odpowiedzialny za prowadzenie postępowania karnego.

Lekarz sądowy decyduje, czy z powodu choroby uczestnicy postępowania mogą być niezdolni do stawienia się na wezwanie. Dotyczy to przede wszystkim stron postępowania, przedstawicieli ustawowych, powołanych świadków, osób oskarżonych i ich obrońców oraz wszelkich innych uczestników postępowania. Warto zaznaczyć, że te kwestie nie dotyczą osób pozbawionych wolności, ponieważ w ich przypadku obowiązują inne przepisy regulujące ewentualne usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby.

Do lekarzy sądowych w Lublinie i każdym innym mieście można mieć zaufanie, ponieważ są to osoby, które muszą spełnić szereg wymagań – zobacz też Zakład Medycyny Sądowej. Każdy z lekarzy sądowych ma prawo do wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski, jest w pełni zdolny do czynności prawnych, nigdy nie był karany za przestępstwa, ani przestępstwa skarbowe, cechuje się nieposzlakowaną opinią. Żeby zostać lekarzem sądowym, koniecznie trzeba uzyskać rekomendacje okręgowej rady lekarskiej (np. w Lublinie). Lekarze sądowi to również doświadczeni profesjonaliści – każdy z nich ma specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty.

W celu zdobycia uprawnień i tytułu lekarza sądowego w Lublinie osoba ubiegająca się o te przywileje musi złożyć swoją kandydaturę Okręgowej Radzie Lekarskiej przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej w Lublinie. Umowa zostaje podpisana między Prezesem Sądu Okręgowego w Lublinie a kandydatem do pełnienia funkcji lekarza sądowego w Lublinie.