Windykacja to postępowanie kłopotliwe zarówno dla osoby zadłużonej, jak i wierzyciela. Dotyka tematyki finansowej, która bardzo często budzi silne emocje. Przedsiębiorcy, którzy chcą odzyskać należne im pieniądze, najczęściej decydują się na skorzystanie z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej, na przykład Ubi Ius z Lublina.

Usługi świadczone przez taki podmiot to gwarancja skutecznego rozwiązania sprawy przy wykorzystaniu wszystkich legalnych sposobów. To również pewność współpracy z profesjonalistami, uczciwość i bezpieczeństwo prowadzonych działań.

Windykacją nazywamy zbiór określonych czynności, w których skład wchodzą działania prawne, faktyczne i procesowe. Celem windykacji jest doprowadzenie do wywiązania się przez dłużnika z zobowiązań wobec wierzyciela. Windykacja może być polubowna lub sądowa. Pierwszy rodzaj oznacza kontrolę regularnej spłaty długu i wysyłanie ponagleń w przypadku opóźnień. Sądowa skupia się na uzyskaniu wyroku sądowego lub nakazu zapłaty, które stają się podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Po ten drugi rodzaj windykacji sięga się zwykle dopiero wtedy, gdy próby polubownego rozwiązania problemu nie przynoszą efektu.

Współpraca z kancelarią windykacyjną Ubi Ius z Lublina może zoptymalizować efektywność prowadzonych działań,

skracając tym samym czas potrzebny na odzyskanie należności. Stały kontakt z doświadczonymi prawnikami pozwala kompleksowo prowadzić czynności w danej sprawie i podejmować działania zmierzające do jak najszybszego odzyskania długu. Podejmując się windykacji przedsądowej analizujemy również możliwość ewentualnego zgłoszenia upadłości dłużnika, oceniamy regularność spłat zobowiązań i reagujemy w przypadku zaniechań. Przygotowujemy pozwy w postępowaniu uproszczonym, upominawczym oraz nakazowym. Reprezentujemy wierzyciela, występujemy jego imieniu w postępowaniu sądowym i klauzulowym. Podejmujemy działania mające wyjawić jaki rzeczywisty majątek posiada dłużnik. Aktywnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi, dzięki czemu odzyskiwanie wierzytelności trwa krócej.