Kruszywo stanowi około 70% betonu. Jego właściwości przekładają się na jakość mieszanki betonowej. Jeśli zależy nam na betonie dobrej jakości, powinniśmy zainwestować w wysokiej jakości kruszywo. Wpływa ono na konsystencję betonu, jego urabialność, pompowalność oraz wydzielanie wody. Określa też właściwości, jakie beton będzie posiadał po zastygnięciu, m.in. to, czy będzie wytrzymały, wodoszczelny, jaką będzie miał odporność na ścieranie.

Klasyfikacja kruszyw opiera się na ich uziarnieniu. Wyróżnia się więc kruszywo: drobne, grube i bardzo grube. Wielkość jego ziaren zaleca się dopasować do wymiarów i stopnia zbrojenia elementu, w którym to kruszywo będzie wykorzystywane do wyrabiania betonu. Im większy element, tym większe powinny być ziarna stosowanego kruszywa. Urabialność mieszanki betonowej zależna jest od kształtu ziaren, zależy od niej zużycie cementu i w efekcie wytrzymałość betonu. Materiał można podzielić na klasy i gatunki oraz marki. Klasa wyrażana jest w liczbach, określa ona jakość surowca używanego do produkcji nawierzchni, gatunek uwzględnia normy przedmiotowe, odmiana pokazuje zawartość gliny, a marka oznacza klasę betonu (zobacz też bloczek betonowy).

Parametry kruszywa można dokładnie określić dzięki specjalnym próbkom analitycznym, które określają stopień wilgotności, nasiąkania, procentowego udziału masy poszczególnych frakcji, wskaźnika uziarnienia piasku, wielkości ziaren, ilości pyłów i zanieczyszczeń, zawartości ziaren słabych i mrozoodporności. Specjalnością naszej firmy Marmix Kruszywo jest dostarczanie kruszywa na terenie Lublina i okolic. Ważne są dla nas jego parametry. Musi być ono przebadane i sprawdzone pod kątem właściwości technicznych, dopiero wtedy możemy sprzedawać je naszym Klientom.